Technik spedytor

TECHNIK  SPEDYTOR – SPECJALNOŚĆ: OBSŁUGA CELNA
 
Technik Spedytor? Tylko w Ekonomiku!
 
 
 1. Spedytor to osoba, która zawodowo zajmuje się organizowaniem przemieszczania ładunków, nie jest jednak przewoźnikiem, a jedynie zleca transport. Na co dzień spedytor zajmuje się m.in.: bieżącą obsługą zleceniodawców, przyjmowaniem nowych zleceń, sporządzaniem niezbędnej dokumentacji, organizowaniem i koordynowaniem procesu transportowego itp.

Dlaczego warto zostać spedytorem?

 • spedytor to zawód z przyszłością,
 • spedytor to zawód, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • praca w spedycji umożliwia ciągły rozwój,
 • łatwe podjęcie pracy (brak istotnych barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia).
 1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia – SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Dodatkowo dla uczniów rozpoczynających naukę w zawodzie technik spedytor w roku szkolnym 2023 / 2024 wprowadzona zostanie nowa specjalność – obsługa celna.

 1. Sylwetka absolwenta. Absolwent, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika spedytora i jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych w zakresie:
 • planowania realizacji procesów transportowych i spedycyjnych,
 • organizowania procesów transportowych i spedycyjnych,
 • prowadzenia negocjacji i sporządzania korespondencji z klientami,
 • kalkulowania cen i kosztów usług transportowych i spedycyjnych,
 • dokumentowania realizacji procesów transportowych i spedycyjnych,
 • organizowania procesu załadunkowego i rozładunkowego,
 • monitorowania przebiegu procesu transportowego,
 • posługiwania się językiem obcym.

Ponadto w ramach nowej specjalności uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: przepisów i procedur celnych, obliczania należności celno – podatkowych, przygotowywania dokumentacji eksportowo – importowej w ramach działalności transportowej, reguł handlowych i ich zastosowania w praktyce itp.

 1. Technik spedytor może znaleźć zatrudnienie m. in. w:  
 • firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym,
 • agencjach portów morskich i lotniczych,
 • hurtowniach, placówkach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych w działach zaopatrzenia, sprzedaży i wysyłki.  
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Uczniowie kształcący się w zawodzie – technik spedytor w naszej szkole korzystają m.in. z:

 • pracowni komputerowej wyposażonej w stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do Internetu,
 • oprogramowania, w tym transportowo – spedycyjnego stosowanego przez przedsiębiorstwa z branży TSL,
 • plansz, zdjęć, grafik, filmów dydaktycznych, przedstawiających ważne zagadnienia dotyczące transportu i spedycji,
 • różnorodnych pomocy dydaktycznych,
 • modeli środków transportu,
 • czasopism branżowych,
 • wzorów dokumentów transportowych i spedycyjnych.

Ponadto umiejętności zawodowe doskonalone są na krajowych oraz zagranicznych praktykach zawodowych.  

.