Technik spedytor

TECHNIK  SPEDYTOR –  NOWOŚĆ
 
Technik Spedytor? Tylko w Ekonomiku!
 
 
1. Spedytor to osoba, która zawodowo zajmuje się organizowaniem przemieszczania ładunków, nie jest jednak przewoźnikiem, a jedynie zleca transport.  Na co dzień spedytor zajmuje się m.in.: bieżącą obsługą zleceniodawców, przyjmowaniem nowych zleceń, sporządzaniem niezbędnej dokumentacji, organizowaniem i koordynowaniem procesu transportowego itp.
 
Dlaczego warto zostać spedytorem?
  • spedytor to zawód z przyszłością – trudno wyobrazić sobie świat bez możliwości przemieszczania ładunków,
  • spedytor to zawód, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy – według barometru zawodów 2020 r. w wielu powiatach na terenie całej Polski zawody spedytor i logistyk wskazane zostały jako deficytowe, tj. takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy (w samym województwie podkarpackim w 2020 r. dotyczyło to pięciu powiatów, a w sąsiednim małopolskim aż dwunastu!). Tendencje te zaobserwować można również na popularnych portalach wspomagających rekrutację, gdzie odnaleźć można tysiące ogłoszeń oferujących pracę w branży TSL (transport, spedycja, logistyka),
  • praca w spedycji umożliwia ciągły rozwój, ponieważ cała branża TSL podlega nieustannym zmianom, 
  • łatwość podjęcia pracy (brak istotnych barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia) – z reguły pracodawcy nie wymagają od kandydatów do pracy w zawodzie spedytora ukończenia studiów z dziedziny logistyki lub pokrewnych, a raczej posiadania umiejętności, które będą niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku. Umiejętności te można zdobyć wybierając naukę w zawodzie technik spedytor.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia – SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.  

3. Sylwetka absolwenta. Absolwent, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika spedytora i jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych w zakresie:

· planowania realizacji procesów transportowych i spedycyjnych,

· organizowania procesów transportowych i spedycyjnych,

· prowadzenia negocjacji i sporządzania korespondencji z klientami,

· kalkulowania cen i kosztów usług transportowych i spedycyjnych,

· dokumentowania realizacji procesów transportowych i spedycyjnych,

· organizowania procesu załadunkowego i rozładunkowego,

· monitorowania przebiegu procesu transportowego,

· posługiwania się językiem obcym.  

4. Technik spedytor zatrudnienie może znaleźć m. in. w:  

· firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych,

· przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym,

· agencjach portów morskich i lotniczych,

· hurtowniach, placówkach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych w działach zaopatrzenia, sprzedaży i wysyłki.  

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Uczniowie kształcący się w zawodzie – technik spedytor w naszej szkole korzystają m.in. z:

· pracowni komputerowej wyposażonej w stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do Internetu,

· oprogramowania, w tym transportowo – spedycyjnego stosowanego przez przedsiębiorstwa z branży TSL,

· plansz, zdjęć, grafik, filmów dydaktycznych, przedstawiających ważne zagadnienia dotyczące transportu i spedycji,

· różnorodnych pomocy dydaktycznych,

· modeli środków transportu,

· czasopism branżowych,

· wzorów dokumentów transportowych i spedycyjnych.

Ponadto umiejętności zawodowe doskonalone są na krajowych oraz zagranicznych praktykach zawodowych.