Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa Specjalizacja: “Menedżer wellness & spa”  

1. Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Organizuje i nadzoruje pracę w zakładach hotelowych. Kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe, gastronomiczne. Zajmuje się obsługą kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez. W roku szkolnym 2019/2020 wprowadzamy w naszej szkole specjalizację: menedżer wellness i spa. Specjalizacja “Menedżer wellness & spa” kierowana jest szczególnie dla osób, które chcą poznać specyfikację pracy w ośrodkach Spa, gabinetach odnowy biologicznej oraz gabinetach kosmetologicznych z ofertą Spa. Zajęcia mają na celu przekazanie w sposób szczegółowy wiedzy  z zakresu kompleksowej pielęgnacji twarzy i ciała opartej na filozofii wellness & Spa.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: HGT.03 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiej.   

Kwalifikacja 2: HGT.06 – Realizacja usług w recepcji. Uczeń odbywa również dwie 4- tygodniowe  praktyki zawodowe w renomowanych hotelach oraz staże w hotelach za granicami kraju.  

3. Sylwetka absolwenta Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika hotelarstwa i jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych w zakresie:

 • planowania, organizowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiektach noclegowych,
 • przyjmowania i kompleksowej obsługi gości w trakcie pobytu,
 • wykwaterowania i rozliczania kosztów pobytu gości,
 • obsługiwania gości VIP, CIP, niepełnosprawnych,
 • organizowania usług dodatkowych (konferencyjnych, rekreacyjno-sportowych, wellness i SPA,
 • prowadzenia korespondencji z odbiorcami usług hotelarskich,
 • obsługiwania sprzętu biurowego i korzystania z komputerowych programów użytkowych,
 • promowania i reklamy usług hotelarskich,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej obiektu hotelarskiego,
 • obliczania wskaźników wykorzystania bazy hotelowej i opłacalności prowadzenia działalności,
 • utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
 • przygotowania i podawania posiłków.
 • posługiwania się językiem obcym.

4. Perspektywy zatrudnienia Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie jako:

 • recepcjonista
 • kelner
 • barman
 • pracownik służby pięter
 • pracownik służby parterowej
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych.  

5.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia Zaplecze dydaktyczne szkoły to:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie hotelarskie,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych.