Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

od 13 maja

do 14 czerwca

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły

od 21 czerwca

do 8 lipca

Uzupełnienie wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty

16 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

od 16 lipca

do 18 lipca

Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli przyjęcia do szkoły

19 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych