Technik handlowiec

Technik Handlowiec

1. Technik Handlowiec to menadżer, osoba posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskiwania nabywców, zarządzania marketingowego, posługiwania się komputerowymi programami handlowymi, nawiązując kontakty z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

SPECJALIZACJA – Zarządzanie marketingowe

2. KWALIFIKACJE

W trakcie nauczania uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

3. ABSOLWENT TECHNIKUM HANDLOWEGO

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

· organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

· wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

· prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

· pracy w charakterze przedstawiciela handlowego

· uruchomienia własnej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa handlowego

· zatrudnienia w komórkach zarządzania i administracji działających na rynku przedsiębiorstw handlowych

4. Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie:

· w działach handlowych podmiotów gospodarczych,

· w firmach handlowych,

· w agencjach reklamowych,

· do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami zawodowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny, programy komputerowe do nauki zawodu i niezbędne pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Oferujemy zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, matematyki oraz kursy pozwalające zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Podczas nauki w technikum uczeń odbywa kilkutygodniową praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy. Dodatkowo szkoła uczestniczy w wielu projektach unijnych dzięki którym nasi uczniowie wyjeżdżają co roku na praktyki zagraniczne: do Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Program innowacji” brand manager” realizowanej w naszej szkole pozwoli na nabycie umiejętności z zakresu opracowywania strategii reklamowej, technik promocyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu marketingowym.