Technik architektury krajobrazu

    Pasjonujący i przyszłościowy zawód !

Jeśli jesteś kreatywny, lubisz przyrodę i chcesz mieć wpływ na otaczający krajobraz – ten kierunek jest dla Ciebie!

Architekt krajobrazu to zawód interdyscyplinarny, czyli łączący w sobie wiele różnych dziedzin nauk, głównie przyrodniczych i artystycznych, ale także inżynierskich. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni, można zatem powiedzieć, że kreuje przestrzeń życiową człowieka.

 

Nauka trwa 5 lat. Przedmioty zawodowe realizowane w szkole to:

Ø  Podstawy architektury krajobrazu,

Ø  Rośliny ozdobne, Ø  Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Ø  Obiekty architektury krajobrazu

Ø  Prace w obiektach architektury krajobrazu

Ø  Zajęcia specjalizacyjne – Podstawy modelowania w systemie CAD

 

Stawiamy na praktyczne zdobywanie umiejętności zawodowych i oferujemy:

 • wiele wycieczek przedmiotowych (ogrody botaniczne, arboreta, targi i wystawy roślin)
 • prowadzenie zajęć w otoczeniu przyrody
 • zajęcia z malarstwa i rysunku

 

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia :

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu  

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T. Może podjąć dalszą naukę na studiach wyższych na kierunkach związanych z architekturą, planowaniem przestrzennym.

 

Praca zawodowa Architekt krajobrazu to zawód dający duże szanse na rynku pracy, bowiem rośnie społeczne zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie!

Technik architektury krajobrazu może pracować w :

 • firmach ogrodniczych zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni,
 • firmach projektowych,
 • biurach projektowych,
 • u deweloperów,
 • w urzędach miasta i gminy,
 • kwiaciarniach,
 • szkółkach roślin ozdobnych,
 • ogrodach botanicznych,
 • biurze wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • centrach ogrodniczych.  

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Architekt krajobrazu to nie tylko zawód, to pewnego rodzaju styl życia!