Nasz Patron

Nasz Patron król Jan III Sobieski.

„Nosił koronę królewską tak, że powadze królewskiej dodał więcej świetności, niż od niej nabierał.”

„Venimus, vidimus, Deus vicit.”

Jan III Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku . Ród Sobieskich należał do najznamienitszych w Rzeczypospolitej. Dziadek Jana, Marek Sobieski był chorążym koronnym i wojewodą lubelskim. Natomiast ojciec, Jakub Sobieski, był dyplomatą oraz piastował wiele urzędów w Rzeczypospolitej. Matka Jana, Teofila Daniłłowiczówna, wojewodzianka ruska była spokrewniona z potężnym rodem Żółkiewskich- stąd młody Jan był wychowywany w wielkim kulcie hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

W latach 1643- 1646 przyszły król studiował na wydziale filozoficznym Akademii Krakowskiej. Następnie w latach 1646-1647 podróżował po Francji, Niemczech, Niderlandach i Anglii, zapoznając się między innymi z wojskową sztuką inżynieryjną.

Na wieść o wybuchu Powstania Chmielnickiego na Ukrainie wraca do kraju obejmując dowództwo własnej chorągwi. Od 1648 walczył jako dowódca chorągwi pod Zborowem, Beresteczkiem, Żwańcem i Ochmatowem. Na początku potopu szwedzkiego zostaje stronnikiem króla szwedzkiego Karola X Gustawa. Jednak w roku 1656 opuszcza szeregi sojuszników szwedzkich opowiadając się po stronie króla Jana Kazimierza.
Wsławi się bitwie warszawskiej ze Szwedami w 1656 roku gdzie dowodzi korpusem tatarskim. W roku 1665 zostaje marszałkiem koronnym oraz żeni się z Marią Kazimierą d’Arquien- Marysieńką. W kolejnym roku otrzymuje buławę hetmana polnego koronnego. W roku 1667 przeprowadził kampanię przeciw wojskom tatarsko-kozackim, zakończoną zwycięską obroną Podhajec, po której mianowany został hetmanem wielkim koronnym.
W roku 1672 Turcy zaatakowali Rzeczpospolitą zdobywając Kamieniec Podolski i narzucając niekorzystny pokój w Buczaczu. W następnym roku Jan Sobieski odniósł zwycięstwo nad wojskami tureckimi pod Chocimiem, co pozwoliło na częściową rewizję traktatu pokojowego i przyniosło hetmanowi koronę królewską po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

W pierwszym okresie swych rządów król Jan III dążył do odzyskania Prus Książęcych i zawarcia pokoju z Turcją. Służyć temu miały przymierza skierowane przeciwko Brandenburgii, zawarte z Francją i Szwecją . Wszystkie kalkulacje skończyły się fiaskiem, kiedy Francja zakończyła wojnę z Brandenburgią. W 1683 r. Sobieski zawarł przymierze z austriackim cesarzem Leopoldem I zwrócone przeciw Turcji. W tymże roku wywiązując się z ze swych traktatowych zobowiązań król na czele armii udał się na odsiecz oblężonemu przez Turków Wiedniowi, gdzie odniósł najwspanialsze w swym życiu zwycięstwo . W 1684 r. Rzeczpospolita wstąpiła do Ligi Świętej – przymierza antytureckiego. Natomiast 1686 roku król zawarł ostateczny pokój z Rosją. Jan III Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 roku i został pochowany w katedrze na Wawelu.

Z osobą naszego Patrona nierozerwalnie łączy się historia Rozwadowa lokowanego na prawie magdeburskim w 1690 roku przez Jana III Sobieskiego staraniem ówczesnego właściciela, Gabriela Rozwadowskiego, od którego nazwiska pochodzi też nazwa miasta.
W ostatnich latach XX wieku w Rozwadowie odżyła pamięć o królu Janie III Sobieskim z inicjatywy ks. prof. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego został wzniesiony na rynku rozwadowskim pomnik upamiętniający 300-lecie nadania praw miejskich. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 18 maja 1997 roku a poświęcenia dokonał ks. Bp Edward Frankowski. Kolejnym symbolem przypominającym Jana III Sobieskiego jest kościół i klasztor kapucynów z XVIII wieku, bowiem za Jego staraniem kapucyni zostali sprowadzeni do Polski.
Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do papieża z wiadomością o zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem w r. 1683
10.09.2010r. Święto patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli.
Uczniowie wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, złożyli w piątek 10 września wieńce pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Rozwadowie, który jest patronem szkoły. Uroczystość zbiegła się z 327 rocznicą odsieczy wiedeńskiej. 12 września 1683 roku armia polska dowodzona przez króla Jana III Sobieskiego rozgromiła oblegających Wiedeń Turków.
W wyprawie wiedeńskiej brali udział mieszkańcy Radomyśla nad Sanem. Wśród przywiezionych z wyprawy łupów były tureckie mundury, w które mieszkańcy przebrali się po powrocie z wyprawy w okresie Świąt Wielkanocnych. Dziś w Radomyślu funkcjonuje Stowarzyszenie Turków Wielkanocnych pielęgnując tradycje lokalne oraz pamięć króla Jana III. Delegacja „Turków” z Radomyśla, ubranych w repliki XIX-wiecznych mundurów armii tureckiej, uświetniła obchody święta patrona szkoły. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem zwycięskiego władcy w budynku rozwadowskiego „Ekonomika” przy ulicy Polnej odbyła się sesja naukowa poświęcona zwycięzcy spod Wiednia. Postać wybitnego monarchy przybliżyli zgromadzonym profesor Jerzy Urwanowicz oraz doktor Mariusz Drozdowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny oraz okolicznościową wystawę poświęcone patronowi. W przerwach naukowej debaty wystąpił zespół „Mała volta” gorąco oklaskiwany przez publiczność.