Technik organizacji turystyki

1. Technik Organizacji Turystyki to zawód dla ludzi z pasją, którzy chcą profesjonalnie organizować zajęcia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, dbać o dobrą atmosferę podczas wyjazdów turystycznych, wspierać rezydentów i pilotów w miejscu destynacji. Bezpośrednia współpraca z jednym z największym touroperatorów w kraju pozwoli uczniom kształcić się zgodnie z nowoczesnymi trendami w turystyce, a tym samym dostosować kwalifikacje do potrzeb rynku pracy. Jesteśmy pierwszą ponadgimnazjalną szkołą w województwie podkarpackim, która kształci profesjonalnych animatorów na potrzeby rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki o specjalności animator czasu wolnego. Honorowy patronat nad kształceniem zawodowym w tym zakresie sprawuje Biuro Podróży Rainbow. Animator czasu wolnego to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Animator to osoba, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego dla gości hotelowych. Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych. Ma możliwość poznania wielu ludzi z różnych krajów i kultur, może doskonalić umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym.

 

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:  

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych,

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.  

 

3. Sylwetka absolwenta.

Po ukończeniu Technikum organizacji turystyki o specjalizacji Animator Czasu Wolnego, będziesz potrafił:

  • pracować jako animator czasu wolnego i organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych
  • organizować pracę biura podróży, udzielać informacji turystycznej oraz rozwiązywać problemy turystów rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek,
  • obsługiwać komputerowe programy użytkowe,
  • pracować w charakterze przewodników i pilotów turystycznych.  

 

4. Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie: 

  • w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego:
  • w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej;
  • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki;
  • w firmach cateringowych, restauracjach i obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza).  

 

 

 

(kliknij logo Rainbow)