Poradnik Kandydata - rekrutacja

Drodzy Kandydaci!!!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone według terminów określonych w harmonogramie Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. Serwis internetowy https://stalowowolski.e-omikron.pl dostarczy Ci informacji na temat sposobu postępowania podczas procesu rekrutacyjnego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

od 13 maja

do 14 czerwca

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły

od 21 czerwca

do 8 lipca

Uzupełnienie wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty

16 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

od 16 lipca

do 18 lipca

Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli przyjęcia do szkoły

19 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

Poniższy krótki poradnik został napisany dla Ciebie. Przeczytaj go, zanim przystąpisz do logowania do systemu elektronicznego. Ilekroć pojawią się pytania i wątpliwości dotyczące rekrutacji oraz gdy zbliżają się terminy zadzwoń do nas, pomożemy Ci prawidłowo wypełnić podanie i wykonać niezbędne formalności.

1. Samodzielnie załóż konto na stronie https://stalowowolski.e-omikron.pl. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło. Jeżeli będziesz miał kłopoty- przyjdź do sekretariatu naszej szkoły- założymy Ci konto. Przygotuj sobie podanie, listę szkół i oddziałów jakie chciałbyś wybrać.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.

Pamiętaj!!! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów, ale tylko w trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Wydrukuj wniosek (podanie). Daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły, którą wybrałeś jako pierwszą – najbardziej preferowaną. Czekamy na Ciebie od 13.05.2024r – 14.06.2024 r.

4. Nie zwlekaj do ostatniej chwili – przynieś wniosek (podanie) do szkoły pierwszego wyboru i tylko tam!

5. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły podstawowej, w okresie od 21 czerwca do 8 lipca 2024 r., przynieś do nas (szkoły I wyboru) dokumenty: poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna wprowadzi Twoje dane do systemu elektronicznego. Komisja rekrutacyjna sprawdzi wprowadzone przez Ciebie dane. Komisja pracuje w godzinach 8.00-14.30 w sali nr 7 obok sekretariatu oraz w sekretariacie.

6. 16 lipca 2024 r. ogłosimy listę kandydatów zakwalifikowanych.

7. W okresie od 16 – 18.07.2024 r. przynieś oryginał świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty, kartę zdrowia i 3 zdjęcia. W przypadku szkół zawodowych dostarcz także zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu prowadzonego w oddziale. Komisja rekrutacyjna pracuje w sali nr 7 i w sekretariacie.

8. 19 lipca 2024 r. ogłosimy listę osób przyjętych.

9. Jeżeli nigdzie się nie dostałeś, będziesz musiał brać udział w rekrutacji uzupełniającej. Przyjdź – pisz odwołanie!!!

UWAGA:

Jeśli dostałeś się do szkoły branżowej lub technikum pamiętaj, że musisz pobrać z sekretariatu:

  1. skierowanie na badanie lekarskie i otrzymać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez Ciebie zawodu.

  2. w przypadku szkoły branżowej musisz też pobrać druk porozumienia między uczniem a mistrzem szkolącym w wybranym przez Ciebie zawodzie.

Do wszystkich typów szkół możesz dołączyć:
– opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– zaświadczenia dla laureatów turniejów organizowanych dla uczniów szkół zasadniczych,
– zaświadczenia o osiągnięciach ucznia o których mowa w par 19 ust.10 lit. a i b.

Życzymy trafnych wyborów! Czekamy na Ciebie!