Technik ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

 

1. TECHNIK EKONOMISTA to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe.  Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

SPECJALIZACJA – Rachunkowość finansowa

W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej będzie realizowana specjalizacja z rachunkowości finansowej. Ogólnym założeniem tych zajęć będzie nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych iezbędnych do prowadzenia księgowości.

 

2. KWALIFIKACJE:

W trakcie nauczania uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

3. ABSOLWENT TECHNIKUM EKONOMICZNEGO będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności:

•    Planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

•    Obliczania podatków,

•    Prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,

•    Sporządzania planów, analiz i sprawozdań,

•    Dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych,

•   Wykonywania podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, m.in.: fax, komputer, kserokopiarka, itp.

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

podstawy ekonomii, statystyka, ekonomika, finanse, prawo, kadry i płace

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

pracownia ekonomiczna, pracownia techniki biurowej, pracownia wynagrodzeń i podatków

  

4. MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Technik ekonomista może pracować w instytucjach związanych z bankowością, podatkami, ubezpieczeniami. Może być zatrudniony:

 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej,

 • w bankach,

 • w urzędach skarbowych,

 • w instytucjach ubezpieczeniowych,

 • w jednostkach samorządu terytorialnego,

 • w agencjach celnych,

 • na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych.

 

STUDIA NA WYŻSZYCH UCZELNIACH:

Nauka kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista.

Absolwent po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej m.in. na kierunkach:

 • Ekonomia,

 • Finanse i rachunkowość,

 • Bankowość,

 • Analityka gospodarcza,

 • Marketing i zarządzanie,

 • Doradztwo podatkowe,

 • Psychologia w biznesie.

 

5. BAZA DYDAKTYCZNA

Pracownie ekonomiczne wyposażone są w sprzęt audiowizualny oraz komputery z programami finansowo-księgowymi, magazynowymi, kadrowo-płacowymi, a także programami do obsługi małej i średniej firmy i rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK.