Organizacja roku szkolnego

    Kalendarz  realizacji zadań  w ZS  Nr 3 w roku 2019/2020  

Lp. Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Integracja klas I wrzesień Wychowawcy, pedagodzy, psycholog
1.      2. Kiermasz podręczników wrzesień  Nauczyciele bibliotekarze
2.      3. Salon Maturzystów wrzesień Wychowawcy klas maturalnych
3.        Spotkanie z rodzicami kl I i IV 17 wrzesnia Dyrekcja i nauczyciele
4.        Prowadzenie dziennika elektronicznego cały rok  Dyrekcja i nauczyciele
5.       Wybory Samorządu Uczniowskiego wrzesień-październik Opiekunowie Samorządu
6.       Badanie na wstępie klas I wrzesień  Nauczyciele j. polskiego, j .angielskiego i matematyki
7.        Wyjazd młodzieży na praktyki do  Hiszpanii Wrzesień 2019Maj 2020 Koordynator projektu
8.       Próbna ewakuacja wrzesień Dyrektor nauczyciel e.d.b
9.        Spotkanie z rodzicami kl II i III 15 października Dyrekcja i nauczyciele
10.   Podsumowanie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych październik Dyrekcja i nauczyciele
11.    Próbny egzamin zawodowy kl IV listopad-grudzień Nauczyciele uczący
12.    Klasyfikacja śródroczna klas maturalnych- termin wystawiania ocen 13grudnia Nauczyciele uczący
13.    Spotkanie z rodzicami kl I-IV 17 grudnia Dyrekcja i nauczyciele
14.   Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia-1 stycznia  
15.   Badanie wyników nauczania za I semestr styczeń-luty Dyrekcja i nauczyciele
16.    Egzaminy zawodowe   10 stycznia egzamin pisemny9 styczeń-15 luty egzaminy praktyczny, Dyrekcja
17.    Klasyfikacja śródroczna klas – termin wystawiania ocen 10 stycznia Nauczyciele uczący
18.   Koniec I semestru  10 stycznia  
19.    Próbna matura Styczeń/ marzec Dyrekcja i nauczyciele
20.   Ferie zimowe 11-26 stycznia  
21.   Podsumowanie pracy w I semestrze 11 luty Dyrekcja i przewodniczący  poszczególnych komisji
22.    Dzień otwarty (Karnawał w Ekonomiku, Walentynki) 14 luty Poszczególne Komisje Zawodowe
23.    Spotkanie z rodzicami kl I-IV 17 marca Dyrekcja i nauczyciela
24.   Próbny egzamin zawodowy w klasach III marzec Nauczyciele uczący
25.   Pielgrzymka maturzystów kwiecień Wychowawcy klas maturalnych, katecheci
26.    Rekolekcje wielkopostne kwiecień Katecheci
27.   Klasyfikacja końcowo roczna klas maturalnych- termin wystawiania ocen 17 kwietnia Nauczyciele uczący
28.    Wiosenna przerwa świąteczna 09-14  kwietnia  
29.   Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów 24 kwietnia Wychowawcy klas pierwszych po gimnazjum
30.   Egzaminy maturalne maj Dyrekcja, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych
31.    Spotkanie z rodzicami 19 maja Dyrekcja i nauczyciele
32.   Egzaminy zawodowe Czerwiec-lipiec Dyrekcja
33.   Termin wystawiania ocen w pozostałych klasach 19 czerwca Nauczyciele uczący 
34.    Rekrutacja do szkoły maj-sierpień Komisje rekrutcyjne
35.   Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca Dyrekcja
36.    Podsumowanie II semestru 03.lipca Dyrekcja i przewodniczący  poszczególnych komisji
37.    Matury poprawkowe

 25 sierpnia–pisemne

24-25 sierpnia- ustne

 Dyrektor