Zebrania z rodzicami 13.09.2022 r.

Zebrania z rodzicami 13.09.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów

Spotkanie rodziców klas pierwszych z wychowawcami odbędzie się 13.09.2022.

O godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

Lp Klasa Wychowawca

 

Numer sali
1. 1 TEH

Technik ekonomista

Jolanta Stępień 15
2. 1 TŻS

Technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik spedytor

Małgorzata Maziarz 7
3. 1 TAT

Technik architektury krajobrazu/

Technik organizacji turystyki

Agata Malecka 21
4. 1 TF

Technik fotografii i multimediów

 

Renata Rębisz 22
5. 1 SBk

Kucharz /Wielozawodowa

Agnieszka Oleszczuk 13
6. 1 SBw

Wielozawodowa

Beata Dziura 1

 

 

Spotkanie rodziców klas drugich, trzecich oraz czwartych po szkole podstawowej z wychowawcami odbędzie się 13.09.2022 o godzinie 16.00 w salach lekcyjnych

 

1. 2 TE

Technik ekonomista

 

Bożena Skrzat 16
2. 2 TSA

Technik spedytor/

Technik architektury krajobrazu

Daniel Rajkowski 12
3. 2 THT

Technik organizacji turystyki/

Technik hotelarstwa

Dorota Dziewa 8
4. 2 TF

Technik fotografii i multimediów

Piotr Kuligowski 5
5. 2 SBP

Wielozawodowa

Jadwiga Mańka 9
6. 3TF

Technik fotografii i multimediów

 

Wioletta Zeliaś 3
7. 3TPS

Technik fotografii i multimediów/

Technik spedytor

 

Ernest Taraszka 10
8. 3 TŻT

Technik żywienia i usług gastronomicznych/ Technik organizacji turystyki

Agnieszka Kuszyńska 11
9. 3 THA

Technik hotelarstwa/ Technik architektury krajobrazu

Anna Trela 17
10. 3 SBI

Kucharz /Wielozawodowa

 

Marta Tracz 4
11. 4 TPE

Technik ekonomista/

Technik handlowiec/

Anna Kochanowska 6
12. 4TPF

Technik fotografii i multimediów/

Technik hotelarstwa

Magdalena Stec 14
13. 4TPT

Technik organizacji turystyki

Monika Walencik Kadamus 1A
14. 4TPŻ

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Joanna Pracoń 1B

 

 

Spotkanie rodziców klas maturalnych z wychowawcami odbędzie się 13.09.2022.

O godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych

  

1. 4TGE

Technik ekonomista/ matematyka/

Technik handlowiec

Beata Podgórska 2
2. 4TGŻ

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Wołoszczak 19
3. 4 TGH

Technik organizacji turystyki/

Technik hotelarstwa

Renata Sękiel 18
4. 4 TGF

Technik fotografii i multimediów

Karolina Gołos 13
5. 4 TGS

Technik spedytor/

Technik architektury krajobrazu

Krystyna Rząd 20