Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w dniu 1 września 2022 będzie przebiegało według następującego porządku:

  • godzina 8.00 – msza święta w kościele Farnym w Rozwadowie
  • godzina 9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego w budynku szkoły, spotkanie wychowawców z klasami w salach

 

Wykaz sal, w których odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas

w dniu 01.09.2022 o godzinie 9.00

Klasy pierwsze o godzinie 9.30 odbędą szkolenie BHP na sali gimnastycznej

 

Lp Klasa Wychowawca

 

Numer sali
1. 1 TEH

Technik ekonomista

Jolanta Stępień 12
2. 1 TŻS

Technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik spedytor

Małgorzata Maziarz 1B
3. 1 TAT

Technik architektury krajobrazu/

Technik organizacji turystyki

Agata Malecka 1A
4. 1 TF

Technik fotografii i multimediów

 

Renata Rębisz 22
5. 1 SBk

Kucharz /Wielozawodowa

Agnieszka Oleszczuk 1C
6. 1 SBw

Wielozawodowa

Beata Dziura 1
7. 2 TE

Technik ekonomista

 

Bożena Skrzat 2
8. 2 Tżh

Technik żywienia i usług gastronomicznych/ Technik handlowiec

Beata Cygan 7
9. 2 TSA

Technik spedytor/

Technik architektury krajobrazu

Daniel Rajkowski 23
10. 2 THT

Technik organizacji turystyki/

Technik hotelarstwa

Dorota Dziewa 8
11. 2 TF

Technik fotografii i multimediów

Piotr Kuligowski 5
12. 2 SBP

Wielozawodowa

Jadwiga Mańka Sala gimnast.
13. 3 TEH

Technik ekonomista/

Technik handlowiec/

Halina Idec 4
14. 3TF

Technik fotografii i multimediów

 

Wioletta Zeliaś 6
15. 3TPS

Technik fotografii i multimediów/

Technik spedytor

 

Ernest Taraszka 9
16. 3 TŻT

Technik żywienia i usług gastronomicznych/ Technik organizacji turystyki

Agnieszka Kuszyńska 19
17. 3 THA

Technik hotelarstwa/ Technik architektury krajobrazu

Anna Trela 18
18. 3 SBI

Kucharz /Wielozawodowa

 

Marta Tracz 17
19. 4 TPE

Technik ekonomista/

Technik handlowiec/

Anna Kochanowska 3
20. 4TPF

Technik fotografii i multimediów/

Technik hotelarstwa

Magdalena Stec 10
21. 4TPT

Technik organizacji turystyki

Monika Walencik Kadamus 16
22. 4TPŻ

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Joanna Pracoń 15
23. 4TGE

Technik ekonomista/ matematyka/

Technik handlowiec

Beata Podgórska 11
24. 4TGŻ

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Wołoszczak 20
25. 4 TGH

Technik organizacji turystyki/

Technik hotelarstwa

Renata Sękiel 21
26. 4 TGF

Technik fotografii i multimediów

Karolina Gołos 13
27. 4 TGS

Technik spedytor/

Technik architektury krajobrazu

Krystyna Rząd 14