Dla kandydata

Dla Kandydata

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wewnątrzszkolny
System Oceniania

Szkolny zestaw podręczników

Biblioteka

Regulamin ICIM
przy bibliotece

Pedagog
szkolny

Zajęcia
dodatkowe

Dla
maturzystów

Egzaminy
zawodowe

Egzaminy
poprawkowe

Korzystanie
z szafek

Podania
dla uczniów

Skład Samorządu Szkolnego ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 2017/2018

Egzaminy zawodowe

Egzaminy poprawkowe