Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa

Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa

Ekonomik zawodem stoi”

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, wysokie miejsce w rankingu perspektyw w ZS Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego to nie przypadek – powstał dzięki rzetelnej i konsekwentnej pracy dyrekcji, nauczycieli i przede wszystkim uczniów. Daje on nam radość i stanowi zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych biorąc udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

27 maja 2024 roku, w auli Politechniki Lubelskiej odbyła się uroczysta konferencja na której poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji. W Olimpiadzie uczestniczyło 531 uczniów, reprezentujących 59 szkół technicznych z 10 województw.

W etapie centralnym olimpiady wyłoniono laureatów i finalistów, wśród których znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Z dumą informujemy, że byli to:

– Magdalena Matysek – II miejsce w zawodzie technik ekonomista

– Wiktor Żak – II miejsce w zawodzie technik spedytor
– Kinga Zaguła – III miejsce w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
– Jakub Jabłoński – III miejsce w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

– Julia Chamera – finalistka w zawodzie technik hotelarstwa
Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu kwalifikacji zawodowych. Głównym celem olimpiady to było doskonalenie umiejętności prezentowania wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych w konkretnych zawodach.

Olimpiadę honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, PKP Intercity, Fundacja VCC.

Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział w etapie ogólnopolskim Olimpiady i nauczycielom, którzy z tak dużym sukcesem przygotowali uczniów.

Zdobywamy laury ale na nich nie spoczywamy!