Kolejna edycja Uczelnianego Kubka Biznesu

Kolejna edycja Uczelnianego Kubka Biznesu

W dniu 24 marca 2023 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli odbyła się kolejna edycja Uczelnianego Kubka Biznesu. Spotkanie poprowadził Pan Leszek  Maksoń – Prezes Fundacji Kubek Biznesu w Mielcu oraz Pan dr Aleksander Kasprzyk – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. 

Konferencja rozpoczęła się od podpisania porozumienia o współpracy między Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu a ZS Nr 3. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie „rozwadowskiego ekonomika” będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez uczelnię, a więc w konferencjach, prelekcjach, jak również wzajemnej promocji.

Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć Pan Aleksander Kasprzyk rozpoczął konferencję, która miała na celu kreowanie postaw pro biznesowych wśród młodzieży i była okazją spotkania z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz przedstawicielami instytucji wspierającymi rozwój biznesu.

Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani Dorota Konieczna-Herdzik – HR specjalista, SK nexilis Poland sp. z o.o w Stalowej Woli, która przedstawiła różne możliwości rozwoju osobistego młodych ludzi angażując uczniów do odpowiedzi na pytanie „Co dalej po ukończeniu szkoły”, Pan Kamil Kędzior – Dyrektor Sieci Odddziałów PZU przedstawił PZU jako nowoczesnego ubezpieczyciela, a  Pani Agnieszka Chmielowiec – Prezes Zarządu MCDN.pl sp. z o.o  opowiedział o brandingu dla biznesu. Wystąpienia zaroszonych gości zakończyła Pani Bożena Wołoszyn Kupiec – Prezes Zarządu JB STAHL METALLBAU sp. z o.o. przybliżając meandry zarządzania i rozwoju rodzinnego biznesu.

Udział w wykładach, panelach dyskusyjnych i rozmowy w kuluarach były bezcennym doświadczeniem dla uczniów interesujących się tematyką ekonomiczną i myślących o prowadzeniu w przyszłości własnych projektów biznesowych. Spotkanie w ramach Uczelnianego Kubka Biznesu było także okazją do szerokiej dyskusji między zaproszonymi przedsiębiorcami – przedstawicielami otoczenia biznesowego, uczniami, studentami oraz nauczycielami na temat perspektyw zakładania i rozwijania własnego biznesu, a pracą w instytucjach otoczenia biznesu, przedsiębiorstwach i korporacjach. Uzyskane wskazówki i rady od zaproszonych przedsiębiorców będą z pewnością procentowały w przyszłości. Uczestnicy podkreślali wspaniałą atmosferę jaka panowała podczas spotkania oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny poszczególnych wystąpień.