III MIEJSCE W POLSCE DLA NIKOLI PAZDER W FINALE CENTRALNYM OLIMPIADY !!!

III MIEJSCE W POLSCE DLA NIKOLI PAZDER W FINALE CENTRALNYM OLIMPIADY !!!

III MIEJSCE W POLSCE DLA NIKOLI PAZDER W FINALE CENTRALNYM OLIMPIADY !!!

24 maja rozpoczął się Finał Centralny XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Po uroczystym otwarciu w Auli Auditorium Maximum Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy olimpijczyków. Pierwszym etapem zmagań był test pisemny, składający się z 60 pytań o bardzo wysokim poziomie trudności. Drugim etapem była część praktyczna, podczas której olimpijczycy mieli wykonać 3 zadania, o szerokim zakresie tematycznym. Treści programowe OWiUR obejmują 8 bloków tematycznych, a w bloku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU nasza reprezentantka Nikola Pazder z 4 klasy TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU wykazała się ogromną wiedzą, ale również i umiejętnościami praktycznymi i zdobyła 3 miejsce w Polsce!!!

To wyjątkowy sukces, który cieszy nauczycielki przedmiotów zawodowych Nikoli – p. Agatę Malecką i p. Krystynę Rząd i pozwala wierzyć, że nasze TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU uczy najlepszych w Polsce !!!

Serdecznie gratulujemy Nikoli i jej Rodzicom wyjątkowego sukcesu!!!

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci i finaliści Olimpiady zgodnie z art. 44 ustawy z 7 września 1991 r o systemie oświaty, są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodach odpowiadających zakresom tematycznym Olimpiady, zgodnie z komunikatem w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.