Centralna Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

Centralna Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

W dniach 29-31 marca 2023 r. odbył się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etap centralny Olimpiady Umiejętności Hotelarskich pod hasłem „HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ”. Zawody teoretyczne odbyły  się na terenie SGH, a część praktyczna   w kompleksie hoteli IBIS REDUTA Warszawie. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna i Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad MEiN, uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

W  I edycji Olimpiady wzięło udział  ok. 2 tys. uczniów ze 131 szkół ponadpodstawowych. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 35 uczniów z najwyższą punktacją w zawodach okręgowych – wśród nich nasza uczennica z klasy  III THA – Kinga Walicka – kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa. Kinga godnie reprezentowała Naszą Szkołę, rozwiązując różnorodne zadania teoretyczne i praktyczne związane z tematyką Olimpiady, uzyskując tytuł „finalisty”. Jesteśmy bardzo dumni z jej dokonań i życzymy dalszych sukcesów zarówno w kolejnych edycjach Olimpiady, jak i w życiu osobistym.